Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thép Tú Ninh

Địa Chỉ: KCN Tân Thành, Tp Thái Nguyên

Mail: ducphuonghoang.info@gmail.com

Kinh doanh 1: 0912108222

Kinh doanh 2: 0965199568

Kinh doanh 3: 0886457777

Website: https://www.ducphuonghoang.com/